× Kurumsal Çözümler Kabiliyetler Destek Medya Kariyer İletişim

Kalite Politikası

DİGİTEST A.Ş.; savunma sanayi sektöründe askeri kara, hava ve deniz platformları için elektronik, mekanik ve elektromekanik alt sistemlere ilişkin tasarım, üretim ve satış sonrası teknik destek hizmetleri sunmaktadır. Vizyonu doğrultusunda DİGİTEST A.Ş., müşteri beklentilerinin en üst seviyede karşılanması, ürün güvenliğinin ve gizliliğinin öncelikli tutularak, ürün kalitesinin sürekli geliştirilmesini hedeflemektedir.

Sertifikasyon

DİGİTEST A.Ş., gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, ülkemizde ve dünya çapında sektörün önde gelen firmalarından biri olmak amacıyla belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmaktadır:

Değer ve prensiplerine bağlı hareket ederek, Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 ve TS EN AS 9100 standartları gerekliliklerine uygun olarak belgelemek ve sürekli iyileştirmek,

Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla performans ve iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak, DİGİTEST A.Ş. bünyesinde yer alan tüm birimlerde verimliliği arttırmak,

Hedeflerin, gelişimlerin ve problemlerin etkin ve güvenilir biçimde şirket içerisinde paylaşımını sağlamak, duyurmak ve uygulamak,
Güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve erişilebilirliğini sağlamak,

Tüm faaliyetlerini mevzuat hükümleri, ulusal/uluslararası standartlara ve müşteri şartlarına uygun olarak tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek,
Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve uzun soluklu stratejik ve ticari iş ortaklıkları geliştirmek.

Hedeflerin, gelişimlerin ve problemlerin etkin ve güvenilir biçimde şirket içerisinde paylaşımını sağlamak, duyurmak ve uygulamak,

Güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve erişilebilirliğini sağlamak,

Tüm faaliyetlerimizi mevzuat hükümleri, ulusal/uluslararası standartlara ve müşteri şartlarına uygun olarak tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek,

Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve uzun soluklu stratejik ve ticari iş ortaklıkları geliştirmektir.

DİGİTEST üst yönetimi, kalite politikası gereğince yukarıda
tanımlanan amaçlar doğrultusunda gerekli planlamaların yapılması ve
bu planlamalara göre uygulamaların gerçekleştirilmesi, gözden geçirilmesi ve sonuçlarının
sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları ayırmayı ve öncelik göstermeyi taahhüt eder.

Son gelişmelerden haberdar olmak için