TEST

Tasarımların, üretimlerin güçlü ve zayıf yönlerini tespit edip, sayısallaştırarak, müşteri beklentilerini karşılayacak, dünya çapında rekabet gücü olan sistemlerin geliştirilmesi için özel test platformları kullanılmaktadır. Modern ve teknolojik altyapılar kullanılarak gerçek platformu yansıtan metodlar uygulanmaktadır. Bu sayede ürün geliştirme ve devreye alma süreçlerini zaman ve maliyet açısından rekabetçi hale getirmektedir.